Microsoft SQL Server Browser 10.53.6000.34

Microsoft SQL Server Browser 10.53.6000.34

Microsoft – Shareware –
ra khỏi 21 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Microsoft SQL Server Browser là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.686 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft SQL Server Browser là 10.53.6000.34, phát hành vào ngày 19/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Microsoft SQL Server Browser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft SQL Server Browser đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft SQL Server Browser!

Cài đặt

người sử dụng 5.686 UpdateStar có Microsoft SQL Server Browser cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản